VR-träning inom hot och våld

Blir ni utsatta för hot, våld och konflikter på arbetsplatsen? Vill ni förbereda er på möten med aggressiva personer? Vi ger er verktygen. Framvik erbjuder världsunik innovationskraft: VR-träning för konfliktsituationer med simulatorn D-escalator.

Vi är här för att förnya branschen för utbildningar inom säkerhet, hot, våld och konflikthantering. En av våra grundare är Maria Bauer, som anses vara Sveriges främsta föreläsare inom hot och våld.

VR-träning

Banbrytande inom virtual reality

Framviks VR-träning i konflikthantering är världsunik och ger beredskap för att hantera konfliktfyllda, stressande och hotfulla situationer. Vårt fokus är medarbetare som riskerar att utsättas för hot och våld på arbetet.

Ökad träningsmängd i en trygg miljö är en uppenbar fördel.

Några av våra uppdragsgivare