Nytt om Framvik

Här tar du del av det senaste kring Framvik. Vi berättar om våra innovationer, satsningar och om våra framgångar med D-escalator. Självklart får du även det senaste om Maria Bauers framgångar inom våra expertområden.

2023.11.13 / Maria Bauer, Om Framvik

Maria Bauer och Framvik vinner Best Conflict Management VR Training Company 2023!

Att vara en bra ledare innefattar många olika egenskaper, förmågor och värderingar. Att genom sitt egna engagemang, driv och erfarenheter hjälpa sina kollegor att rikta rätt fokus. Genom att vara närvarande och transparants pusha sina medarbetare till nyfikenhet och viljan till att lära sig mer. Att ofta sällan se problem utan istället se lösningar. Hela tiden inspirera och driva sitt team framåt mot nya mål. Genom god självkännedom och tillit till andras förmågor skapa en stabilitet och en trygghet som lägga en bra grund för en bra arbetsmiljö.

Stor Grattis Maria och Framvik till Best Conflict Management VR Training Company 2023 och för ett strålande ledarskap!

Läs mer om utmärkelsen här

2023.09.25 / Maria Bauer

Maria gästar Fannys förebilder

-”En besvärlig människa är en människa som inte går med på spelreglerna, som kanske inte känner skuld, ånger, ansvar eller medkänsla”

Maria pratar om allt ifrån när hon jobbade i fängelse med Sveriges farligaste män till mäns våld mot kvinnor och hur vi hanterar konflikter i organisationer. Maria bryter ner extremt komplexa frågor och ger oss ovärderliga och värdefulla perspektiv och svar.

https://podcasts.apple.com/se/podcast/fannys-f%C3%B6rebilder/id1443315386?i=1000628938071

2023.09.01 / Maria Bauer

Framviks grundare Maria Bauer är nominerad till PLAN INTERNATIONAL SVERIGE FLICKAPRISET 2023!

Framvik är stolta och glada över att Framviks grundare Maria Bauer har blivit nominerad till Plan International Sverige Flickapriser 2023.

Med Marias stora engagemang och sitt stora driv, har hon gjort ett extremt stort avtryck, inte bara i Sverige utan runt om i världen. Med många bollar i luften banar hon vägen för en bättre framtid! Varje dag kämpar hon för oss!

Som våldsexpert har barn och kvinnor alltid varit särskilt viktiga för Maria!

Plan International arbetar för barns rättigheter över hela världen. Plan International har funnit över 85 år och är i dag verksamma i över 80 länder. Plan International arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Läs mer om Plan International här: https://plansverige.org

2023.07.06 / Om Framvik

Framvik vinner priset EdTech Company of the Year 2023 – Nordics

Framvik, Sveriges ledande utbildningsföretag inom konflikthantering och bemötandeträning, har utsetts till Årets EdTech-företag 2023 i Norden för sin världsunika bemötandeträning i VR (virtual reality) och för att man förändrat branschen på ett avgörande sätt.

Under ledning av Maria Bauer, grundare och VD, driver Framvik utvecklingen inom EdTech framåt. Genom att kombinera innovativ teknik med beteendevetenskap och evidensbaserad kunskap tränas hjärnans förmåga att förstå aggression. VR-simulatorn D-escalator erbjuder en effektiv utbildning för personal bland annat inom socialtjänsten, vård och omsorg och skolan där situationer som omfattar aggression och hot är vanligt förkommande. Tack vare VR-teknik och simulerade, animerade miljöer ges personalen oumbärlig erfarenhet och verktyg för att klara av uppkomna konfliktsituationer.

Så här säger en användare som jobbar inom demensvården: ”Att träna i realistiska miljöer på verkliga scenarier som skapar stress och rädsla stärker förmågan att hantera mina egna reaktioner och att bevara en lågaffektiv respons gentemot min patient.”

Tillämpning i riktiga miljöer har visat D-escalators tydliga förebyggande resultat hos flertalet personalteam som jobbar med patient- och anhöriginteraktioner på sjukhus, vid hembesök och för att identifiera tidiga tecken på psykisk ohälsa i skolan. Som Årets EdTech-företag fortsätter Framvik att driva positiv och teknikdriven förändring på arbetsplatser och att skapa fredliga och inkluderande samhällen.

Framviks CEO Maria Bauer är en framstående våldsexpert med över 30 års yrkeserfarenhet från kriminalvården och omsorgssektorn. Maria är beteendevetare, författare och hon har föreläst för över 200 000 medarbetare om hot och våld på jobbet. Maria Bauer besitter en ovärderlig kunskap som ingen annan i Sverige har.

Maria Bauers arbete har lett till att hon innehar viktiga positioner som styrelseledamot i UN Women Sverige och som utsedd våldsexpert av European Women’s Lobby.

Sagt om Maria: ”Maria Bauer is a rockstar, a magnificent speaker and a caretaker who will change the world.”

Läs mer om utmärkelsen här.

2023.01.10 / Maria Bauer

Personligt porträtt av Framviks grundare i tidningen Vi

I senaste numret av tidningen Vi finns en personlig och tänkvärd intervju med Maria Bauer, Framviks grundare. Hon berättar bland annat om bakgrunden till Framviks viktiga arbete och mission, att verka för fredliga och inkluderande samhällen. Intervjun ger också inblick i vad som driver Maria och varför hon är så intresserad av beteendevetenskap. Läs intervjun i tidningen Vi här.

TillbakaNästa