04.

Chefsutbildning och rådgivning

Konflikt på jobbet – lär av handledare Maria Bauer

En utmaning för många chefer är hantering och förebyggande av konflikter och att få medarbetarna att sträva åt samma håll. I Framviks utbildning och rådgivning för chefer ingår experthjälp för att hantera såväl det som krav från ledning och medarbetare.

Utbildningen och rådgivningen utgår från Framviks grundare Maria Bauers långa arbete och utbildningsinsatser inom hot, våld och konflikthantering, där hon har handlett personalgrupper och chefer, med flera.

Ett vanligt uppdrag är att företag, myndigheter och frivilligorganisationer anlitar Framvik för att få råd i till exempel komplicerade personalärenden eller långvariga tvister.

Några frågor och ämnen som vi utgår från:
Hur förebygger jag en konflikt?
Vad gör jag när konflikt uppstår?
Hur får jag mina medarbetare att fokusera på uppdraget?
Hur kan jag öva på det svåra samtalet?
Förhållningssätt: privat, personlig och professionell.
Hur motiverar jag personalgruppen?

Framviks utbildning och rådgivning riktar sig till bland annat chefer inom vård, omsorg, socialtjänst, ungdomsvård, psykiatri och kriminalvård.
Välkommen att boka oss för att utveckla ditt ledarskap och bli tryggare i att hantera konflikter.

Att vara chef innebär ibland stora utmaningar. Vi på Framvik är vana vid att stötta i komplicerade personalärenden.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.