Utbildningar inom hot och våld

Framviks utbildningsspår anpassas efter era behov. De går att beställa var för sig eller som ett omfattande kompetenspaket.

Innehållet baseras på beteendevetaren och föreläsaren Maria Bauers långa och framgångsrika insatser för att förebygga och hantera konflikter, hot och våld. Hon är Sveriges främsta expert på våld i offentliga miljöer, med över 30 års erfarenhet. Maria Bauer har utbildat fler än 200 000 personer i Skandinavien.
Står ni på tur?

01.

VR-träning: D-escalator

Simulator för konflikthantering i virtual reality

Framviks VR-träning i konflikthantering är världsunik och ger beredskap för att hantera konfliktfyllda, stressande och hotfulla situationer. Vårt fokus är medarbetare som riskerar att utsättas för våld och hotfullt beteende på arbetet.

02.

Utbildning hot och våld

Utbildning och föreläsningar om bemötande av hot och våld

Maria Bauer är Sveriges främsta föreläsare kring våld i offentliga miljöer. Hon har utbildat över 200 000 personer i Skandinavien om bland annat bemötande av hot och våld, konflikthantering, våldsprevention och psykisk ohälsa.

03.

Framviks kompetenspaket

Våldsförebyggande arbete med Maria Bauer

Ett kraftfullt och komplett utbildningspaket för att arbeta med konflikthantering och bemötande av personer med ett aggressivt beteende – på ett nytt och framgångsrikt sätt.

04.

Våld i nära relationer

Föreläsningar och utbildningar inom VINR

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhällsproblem. Ur ett globalt perspektiv är det en av samtidens största problem och det erkänns idag som en kränkning av mänskliga rättigheter. Våra utbildningar är skräddarsydda för er.

05.

Chefsutbildning och rådgivning

Konflikt på jobbet – lär av handledare Maria Bauer

En utmaning för många chefer är hantering och förebyggande av konflikter och att få medarbetarna att sträva åt samma håll. I Framviks utbildning och rådgivning för chefer ingår experthjälp för att hantera såväl det som krav från ledning och medarbetare.

Några av våra uppdragsgivare