Kategori

Om Framvik

2023.11.13 / Maria Bauer, Om Framvik

Maria Bauer och Framvik vinner Best Conflict Management VR Training Company 2023!

Att vara en bra ledare innefattar många olika egenskaper, förmågor och värderingar. Att genom sitt egna engagemang, driv och erfarenheter hjälpa sina kollegor att rikta rätt fokus. Genom att vara närvarande och transparants pusha sina medarbetare till nyfikenhet och viljan till att lära sig mer. Att ofta sällan se problem utan istället se lösningar. Hela tiden inspirera och driva sitt team framåt mot nya mål. Genom god självkännedom och tillit till andras förmågor skapa en stabilitet och en trygghet som lägga en bra grund för en bra arbetsmiljö.

Stor Grattis Maria och Framvik till Best Conflict Management VR Training Company 2023 och för ett strålande ledarskap!

Läs mer om utmärkelsen här

2023.07.06 / Om Framvik

Framvik vinner priset EdTech Company of the Year 2023 – Nordics

Framvik, Sveriges ledande utbildningsföretag inom konflikthantering och bemötandeträning, har utsetts till Årets EdTech-företag 2023 i Norden för sin världsunika bemötandeträning i VR (virtual reality) och för att man förändrat branschen på ett avgörande sätt.

Under ledning av Maria Bauer, grundare och VD, driver Framvik utvecklingen inom EdTech framåt. Genom att kombinera innovativ teknik med beteendevetenskap och evidensbaserad kunskap tränas hjärnans förmåga att förstå aggression. VR-simulatorn D-escalator erbjuder en effektiv utbildning för personal bland annat inom socialtjänsten, vård och omsorg och skolan där situationer som omfattar aggression och hot är vanligt förkommande. Tack vare VR-teknik och simulerade, animerade miljöer ges personalen oumbärlig erfarenhet och verktyg för att klara av uppkomna konfliktsituationer.

Så här säger en användare som jobbar inom demensvården: ”Att träna i realistiska miljöer på verkliga scenarier som skapar stress och rädsla stärker förmågan att hantera mina egna reaktioner och att bevara en lågaffektiv respons gentemot min patient.”

Tillämpning i riktiga miljöer har visat D-escalators tydliga förebyggande resultat hos flertalet personalteam som jobbar med patient- och anhöriginteraktioner på sjukhus, vid hembesök och för att identifiera tidiga tecken på psykisk ohälsa i skolan. Som Årets EdTech-företag fortsätter Framvik att driva positiv och teknikdriven förändring på arbetsplatser och att skapa fredliga och inkluderande samhällen.

Framviks CEO Maria Bauer är en framstående våldsexpert med över 30 års yrkeserfarenhet från kriminalvården och omsorgssektorn. Maria är beteendevetare, författare och hon har föreläst för över 200 000 medarbetare om hot och våld på jobbet. Maria Bauer besitter en ovärderlig kunskap som ingen annan i Sverige har.

Maria Bauers arbete har lett till att hon innehar viktiga positioner som styrelseledamot i UN Women Sverige och som utsedd våldsexpert av European Women’s Lobby.

Sagt om Maria: ”Maria Bauer is a rockstar, a magnificent speaker and a caretaker who will change the world.”

Läs mer om utmärkelsen här.

2022.11.22 / Om Framvik, Vr-utbildning

Vallentuna kommun väljer Framvik

Vallentuna kommun väljer Framviks VR-utbildning för att träna på bemötande vid hotfulla situationer. Utbildningen innehåller verkliga situationer och dialoger som är framtagna av Maria Bauer, specialist inom våld och hot. För ett par veckor sedan bjöd Vallentuna kommun in till en demovisning där medarbetare fick  träna på att bemöta hotfulla individer i VR. Beroende på hur medarbetarna själva reagerade så förändrades också individens respons.

Frida Herman, chef för Barn- och familjeenheten, var en av de som fick träna på en bemötandesituation. ”Att träna sin förmåga i hotfulla situationer är högaktuellt men också en skyddsfaktor för mina medarbetare. Genom att höja kunskapen lär de sig att bemöta olika känslor när de träffar våra kommuninvånare. Genom att prova VR-glasögonen kunde vi också träna vårt agerande i en trygg miljö. Jag hoppas få se mer av denna form av lärande” säger hon. Läs mer här

2022.11.11 / Om Framvik, Vr-utbildning

Upptäcker och bemöter psykisk ohälsa i skolan

Framvik Produktion AB driver ett nystartat innovativt VR-projekt för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i skolan. Matteusskolan i Norrköping kommun ingår i projektet.

Syftet med VR-projektet är att ta fram utbildningsinsatser så att lärare och elevassistenter tidigt ska kunna upptäcka psykisk ohälsa hos elever. Men det handlar även om hur de bemöter elever som inte mår bra psykiskt. Tanken är att lärare och elevassistenter i en lugn och trygg VR-miljö på sin arbetsplats ska kunna ”kliva in i” verklighetsnära situationer där de får träna på sitt agerande vid olika elevsituationer.

Den 11 november 2022 fanns representanter från Framvik på Matteusskolan för att berätta om projektets upplägg och visa olika VR-miljöer. I nästa steg kommer Framvik tillsammans med medarbetare på Matteusskolan samla in information och ta fram tänkbara scenarier med fokus på psykisk ohälsa hos barn och unga i skolan. Därefter skapas VR-miljön för de elevsituationer projektgruppen väljer att jobba vidare med.

– När vi har kommit i mål ska resultatet redovisas för Vinnova, som är projektets finansiär. Även Skolverket har visat intresse för projektet. Förhoppningsvis ger denna innovation ringar på vattnet, säger Eva Edsgården, rektor på Matteusskolan i Norrköping.

2022.04.25 / Om Framvik

Framvik uppmärksammas i media.

Södertälje sjukhus har startat upp sin VR träning för medarbetare och VR studion i Härnösand är pionjärer i Norrland.

Se när sjuksköterska skälls ut av anhörig via VR-teknik

VR-studio i Härnösand ska hjälpa till med utbildning

Några av våra uppdragsgivare