Personlig integritet i fokus

För Framvik produktion AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du sist i denna text.

INTEGRITETSPOLICY

Behandling av personuppgifter

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempelbilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

För de behandlingar som sker inom Framvik produktion AB:s verksamhet är Framvik produktion AB personuppgiftsansvarig. org.nr 559119-3361, Blacksta Solhem 1, 646 91 Gnesta.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG OCH VARFÖR?

  • Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag.
  • Vi behandlar dina personuppgifter i de fall vi gemensamt ingår kontrakt mellan våra verksamheter eller med dig som privatperson.
  • Om du deltar vid intervjuer samlar vi in information såsom dina svar på intervjufrågor, kunskapsfärdigheter, referenser från relevanta källor. Vi kan komma att använda tredje parter för att genomföra hela eller delar av rekryteringsprocessen, varvid vi har säkerställt att dessa partners följer denna personuppgiftspolicy och våra instruktioner.
  • Om du kommunicerar med oss via email, post eller annan form av kommunikation, kan vi behålla sådan kommunikation och informationen för att använda det för att besvara din förfrågan, eller att hantera ditt klagomål, fråga och liknande. Om du vill att vi ska radera dina personuppgifter eller på annat avstå från att kommunicera med dig, vänligen kontakta vår personuppgiftsansvarig.

OM FRAMVIKS WEBBPLATS – COOKIES

Framviks webbplats använder temporära cookies (kakor), det vill säga, cookien används endast under den tid du besöker vår hemsida. Den innehåller ingen information av integritetskränkande karaktär utan är en cookie som enbart används av tekniska orsaker.

Om du inte vill att vi lagrar denna tillfälliga cookie ber vi dig stänga sidan, alternativt stänga av möjligheten för tillfälliga cookies i din webbläsare.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

AKTÖRER SOM ÄR SJÄLVSTÄNDIGT PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

VAD ÄR DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

KONTAKTA OSS VID FRÅGOR OM HUR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Maria Bauer (maria.bauer@framvik.com) som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicy finns alltid på webbplatsen/i personalhandboken.