Case / Sahlgrenska universitetssjukhuset

Forskning om VR vid Sahlgrenska.

Vid Sahlgrenska universitetssjukhuset pågår forskning om VR och simulering.

Framviks VR-scenarier används i flera studier inom akutsjukvården, psykiatrin och rättspsykiatrin. Utvärderingarna genomförs av medarbetare vid lärosätet och publiceras i vetenskapliga artiklar.