01.

VR-träning: D-escalator

Simulator för konflikthantering i virtual reality

Framviks VR-träning i konflikthantering är världsunik och ger beredskap för att hantera konfliktfyllda, stressande och hotfulla situationer. Vårt fokus är medarbetare som riskerar att utsättas för våld och hotfullt beteende på arbetet.

Fight? Flight? Freeze? Vem vill du vara i kritiska och hotfulla situationer?

Framvik har en effektiv och modern lösning för inlärning, som ett komplement till klassisk teoretisk utbildning. Med vår unika träningssimulator D-escalator får din personal på ett helt nytt sätt lära sig stressreducering, stresshantering och att hantera kritiska situationer och överfall. Framtidens lärande är här!

Träningen i den virtuella miljön genomförs på er arbetsplats. Via D-escalator kliver personalen in i en verklighetsnära miljö där de övar på sitt eget agerande vid exempelvis konflikter.

Specialanpassade scenarier eller klara scenarier

Framvik utvecklar scenarier för VR-träning åt bland annat polis, socialtjänst, privata omsorgsföretag, skola, handel, hotell- och restaurang, säkerhetsföretag och andra aktörer. FBI har visat intresse för D-escalator, liksom FN och polisen i Österrike.

Tillsammans med er som kund tar vi fram och utvecklar scenarier som är anpassade efter just er arbetsmiljö och era fysiska förhållanden.

Vill ni använda de scenarier vi redan har tagit fram, så går det självklart bra: kontakta oss för prisuppgifter.

Ekonomiskt effektivitet och bättre kundbemötande

Framviks VR-träning kan bidra till minskade kostnader för sjukskrivning – vi är med och skapar hållbara arbetsplatser. Kostnaderna för utbildning kan sänkas och träningsmängden för varje individ kan ökas.

Eller som en kund uttryckte det: ”Spara många års arbete för att erhålla samma erfarenhet av att möta människor med denna problematik”.

Scenarier

D-escalator är en VR-simulator där användarna tränar på sitt eget agerande när de möter hotfullt beteende och upplever våldsamma situationer. Designa ett eget scenario eller använd de scenarier vi redan tagit fram - kontakta oss för prisuppgifter.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.