Case / Safe Homes & Care AB

VR för våld i nära relationer

Safe Homes & Care driver skyddade boenden för våldsutsatta. Framvik har tillsammans med Safe Homes tagit fram VR-utbildning kring våld i nära relationer, VINR.

Safe Homes & Care har tillsammans med Framvik tagit fram utbildningsmaterial i VR. Materialet är anpassat för medarbetare i privat och offentlig regi som kommer i kontakt med området våld i nära relationer.

Syftet är att medarbetarna ska få ökad kunskap och förståelse för de som utsätts för våld i en nära relationer.