Kategori

Maria Bauer

2023.11.13 / Maria Bauer, Om Framvik

Maria Bauer och Framvik vinner Best Conflict Management VR Training Company 2023!

Att vara en bra ledare innefattar många olika egenskaper, förmågor och värderingar. Att genom sitt egna engagemang, driv och erfarenheter hjälpa sina kollegor att rikta rätt fokus. Genom att vara närvarande och transparants pusha sina medarbetare till nyfikenhet och viljan till att lära sig mer. Att ofta sällan se problem utan istället se lösningar. Hela tiden inspirera och driva sitt team framåt mot nya mål. Genom god självkännedom och tillit till andras förmågor skapa en stabilitet och en trygghet som lägga en bra grund för en bra arbetsmiljö.

Stor Grattis Maria och Framvik till Best Conflict Management VR Training Company 2023 och för ett strålande ledarskap!

Läs mer om utmärkelsen här

2023.09.25 / Maria Bauer

Maria gästar Fannys förebilder

-”En besvärlig människa är en människa som inte går med på spelreglerna, som kanske inte känner skuld, ånger, ansvar eller medkänsla”

Maria pratar om allt ifrån när hon jobbade i fängelse med Sveriges farligaste män till mäns våld mot kvinnor och hur vi hanterar konflikter i organisationer. Maria bryter ner extremt komplexa frågor och ger oss ovärderliga och värdefulla perspektiv och svar.

https://podcasts.apple.com/se/podcast/fannys-f%C3%B6rebilder/id1443315386?i=1000628938071

2023.09.01 / Maria Bauer

Framviks grundare Maria Bauer är nominerad till PLAN INTERNATIONAL SVERIGE FLICKAPRISET 2023!

Framvik är stolta och glada över att Framviks grundare Maria Bauer har blivit nominerad till Plan International Sverige Flickapriser 2023.

Med Marias stora engagemang och sitt stora driv, har hon gjort ett extremt stort avtryck, inte bara i Sverige utan runt om i världen. Med många bollar i luften banar hon vägen för en bättre framtid! Varje dag kämpar hon för oss!

Som våldsexpert har barn och kvinnor alltid varit särskilt viktiga för Maria!

Plan International arbetar för barns rättigheter över hela världen. Plan International har funnit över 85 år och är i dag verksamma i över 80 länder. Plan International arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Läs mer om Plan International här: https://plansverige.org

2023.01.10 / Maria Bauer

Personligt porträtt av Framviks grundare i tidningen Vi

I senaste numret av tidningen Vi finns en personlig och tänkvärd intervju med Maria Bauer, Framviks grundare. Hon berättar bland annat om bakgrunden till Framviks viktiga arbete och mission, att verka för fredliga och inkluderande samhällen. Intervjun ger också inblick i vad som driver Maria och varför hon är så intresserad av beteendevetenskap. Läs intervjun i tidningen Vi här.

2020.02.17 / Maria Bauer, VINR

Ny bok om VINR – våld i nära relationer

Under 2020 planeras en bok i en av Framviks och Maria Bauers expertområde VINR: Våld i nära relation. Boken ses som en fortsättning på Maria Bauers långa och enträgna arbete inom hot och våld, där hon bland annat erbjuder föreläsningar kring våld i nära relationer.

I boken kommer en fördjupning i definitioner, teorier och det sociala arbetets historia för att förstå och beskriva dagens arbete mot våld i nära relation, VINR och våld mot nära. Boken kommer även att innehålla resonemang om moderna perspektiv på våld och nya vägar att utveckla fler tillvägagångssätt för samhället att hantera dessa problem, som mäns våld mot kvinnor till exempel.

Framviks arbete vilar på en grund av våldsprevention och att förebygga hot och våld. Läs gärna mer om hur bolaget grundades här.

Några av våra uppdragsgivare