Kategori

Maria Bauer

2023.01.10 / Maria Bauer

Personligt porträtt av Framviks grundare i tidningen Vi

I senaste numret av tidningen Vi finns en personlig och tänkvärd intervju med Maria Bauer, Framviks grundare. Hon berättar bland annat om bakgrunden till Framviks viktiga arbete och mission, att verka för fredliga och inkluderande samhällen. Intervjun ger också inblick i vad som driver Maria och varför hon är så intresserad av beteendevetenskap. Läs intervjun i tidningen Vi här.

2020.02.17 / Maria Bauer, VINR

Ny bok om VINR – våld i nära relationer

Under 2020 planeras en bok i en av Framviks och Maria Bauers expertområde VINR: Våld i nära relation. Boken ses som en fortsättning på Maria Bauers långa och enträgna arbete inom hot och våld, där hon bland annat erbjuder föreläsningar kring våld i nära relationer.

I boken kommer en fördjupning i definitioner, teorier och det sociala arbetets historia för att förstå och beskriva dagens arbete mot våld i nära relation, VINR och våld mot nära. Boken kommer även att innehålla resonemang om moderna perspektiv på våld och nya vägar att utveckla fler tillvägagångssätt för samhället att hantera dessa problem, som mäns våld mot kvinnor till exempel.

Framviks arbete vilar på en grund av våldsprevention och att förebygga hot och våld. Läs gärna mer om hur bolaget grundades här.

Några av våra uppdragsgivare