02.

Utbildning hot och våld

Utbildning och föreläsningar om bemötande av hot och våld

Maria Bauer är Sveriges främsta föreläsare kring våld i offentliga miljöer. Hon har utbildat över 200 000 personer i Skandinavien om bland annat bemötande av hot och våld, konflikthantering, våldsprevention och psykisk ohälsa.

Alla Framviks utbildningar och föreläsningar om hot och våld bygger på Maria Bauers 30-åriga yrkeserfarenhet och modern forskning.

Föreläsningarna och utbildningarna utgår från huvudteman, exempelvis:
Pliktetik (struktur, rutiner, överenskommelser i arbetsgruppen, lagstiftning med mera)
Relation (tydliggörande av förväntningar utifrån yrkesroll, yrkesetik och gränssättning)
• Triggers (utlösande triggers för aggression, hot, våld)
• Stress 

Socialtjänst, psykiatri, kriminalvård, polis, skola och sjukvård är exempel på några av våra föreläsnings- och utbildningskunder. Just skolan och socialtjänsten är utsatta områden där vi ser ökade behov av strategier, förhållningssätt och kunskap kring hot och våld.

Föreläsningarna och utbildningarna skräddarsys självklart efter era behov och önskemål. Ibland handlar det om en timme – i andra lägen om flera dagars utbildning. Ofta tar vi upp ämnen som förebyggande av hot och våld, våldsprevention, hantering av aggressivt beteende och konflikthantering.

Få en föraning om Maria Bauers unika sätt att engagera:

I huvudet på Sveriges farligaste människor

UR Samtiden – Vuxna och psykisk hälsa, 2014

Identifiera risksituationer – förebyggande åtgärder i organisationer och verksamheter för att hantera personer med personlighetsstörningar – UR Samtiden – Vuxna och psykisk hälsa, 2014

Hot och våld på jobbet – Socionompodden, avsnitt 1

Kundernas ord om Maria Bauer:

”Maria är en fantastisk person. Kunnig, varm, rolig och smart. Hennes föreläsningar om svåra ämnen trollbinder. Hon utmanar det vedertagna på ett spännande sätt. Heja Maria!”

”Rakt på, ärlig, kunnig, träffande, helt fantastisk! Skapade känslan av att vilja veta mer, kunna mer, läsa vidare, bli bättre. Super!”

”Maria väjer inte för det svåra utan som den problemlösare hon är kastar hon sig rakt in i oroshärden och benar ut problem och hittar lösningar.”

Intresseanmälan