2023.11.13 / Maria Bauer, Om Framvik

Maria Bauer och Framvik vinner Best Conflict Management VR Training Company 2023!

Att vara en bra ledare innefattar många olika egenskaper, förmågor och värderingar. Att genom sitt egna engagemang, driv och erfarenheter hjälpa sina kollegor att rikta rätt fokus. Genom att vara närvarande och transparants pusha sina medarbetare till nyfikenhet och viljan till att lära sig mer. Att ofta sällan se problem utan istället se lösningar. Hela tiden inspirera och driva sitt team framåt mot nya mål. Genom god självkännedom och tillit till andras förmågor skapa en stabilitet och en trygghet som lägga en bra grund för en bra arbetsmiljö.

Stor Grattis Maria och Framvik till Best Conflict Management VR Training Company 2023 och för ett strålande ledarskap!

Läs mer om utmärkelsen här