Case / Sundsvalls kommun

Sundsvall VR-tränar utmanande beteende

Omsorgspersonal i Sundsvalls kommun har designat VR-scenarier som utspelar sig på ett omsorgsboende.

Sundsvalls kommun har valt att samarbeta med Framvik för digitalisering av utbildning. Bakgrunden till den nya utbildningsmetoden var att kommunen ville att personalen i första hand ska öva på konflikthantering och bemötande i VR-miljö, snarare än via sina brukare. Målet är även att bättre rusta och förbereda nyanställda medarbetare på vad jobbet kan innebära.

Några av våra uppdragsgivare