2022.11.22 / Om Framvik, Vr-utbildning

Vallentuna kommun väljer Framvik

Vallentuna kommun väljer Framviks VR-utbildning för att träna på bemötande vid hotfulla situationer. Utbildningen innehåller verkliga situationer och dialoger som är framtagna av Maria Bauer, specialist inom våld och hot. För ett par veckor sedan bjöd Vallentuna kommun in till en demovisning där medarbetare fick  träna på att bemöta hotfulla individer i VR. Beroende på hur medarbetarna själva reagerade så förändrades också individens respons.

Frida Herman, chef för Barn- och familjeenheten, var en av de som fick träna på en bemötandesituation. ”Att träna sin förmåga i hotfulla situationer är högaktuellt men också en skyddsfaktor för mina medarbetare. Genom att höja kunskapen lär de sig att bemöta olika känslor när de träffar våra kommuninvånare. Genom att prova VR-glasögonen kunde vi också träna vårt agerande i en trygg miljö. Jag hoppas få se mer av denna form av lärande” säger hon. Läs mer här