Kategori

Vr-utbildning

2022.11.22 / Om Framvik, Vr-utbildning

Vallentuna kommun väljer Framvik

Vallentuna kommun väljer Framviks VR-utbildning för att träna på bemötande vid hotfulla situationer. Utbildningen innehåller verkliga situationer och dialoger som är framtagna av Maria Bauer, specialist inom våld och hot. För ett par veckor sedan bjöd Vallentuna kommun in till en demovisning där medarbetare fick  träna på att bemöta hotfulla individer i VR. Beroende på hur medarbetarna själva reagerade så förändrades också individens respons.

Frida Herman, chef för Barn- och familjeenheten, var en av de som fick träna på en bemötandesituation. ”Att träna sin förmåga i hotfulla situationer är högaktuellt men också en skyddsfaktor för mina medarbetare. Genom att höja kunskapen lär de sig att bemöta olika känslor när de träffar våra kommuninvånare. Genom att prova VR-glasögonen kunde vi också träna vårt agerande i en trygg miljö. Jag hoppas få se mer av denna form av lärande” säger hon. Läs mer här

2022.11.15 / Vr-utbildning

Utbildning i VR växer snabbare än förväntat

”När vi började planera för VR Studion på Technichus hade vi en vision om att bli först i Norrland. Det målet har vi nått. Nu blickar vi framåt och arbetar för att göra Härnösand till ett Mecka inom EdTech – med Framvik får vi en riktigt stark spelare med oss på den resan, säger Marcus Claesson, VD Technichus i Mittsverige AB.”

VR Studion i Härnösand tar nästa steg och inleder ett fördjupat samarbete med snabbväxande EdTech-företaget Framvik. Det fördjupade samarbetet syftar till att göra Framviks applikationer och utbildningsmaterial tillgängligt i VR Studions utbud och tillsammans utveckla nya applikationer till fler målgrupper. VR Studion i Härnösand blev i februari 2022 först i Norrland med en komplett VR-stödd utbildningsmiljö och med Framvik som partner ökar möjligheterna för oss båda att växa genom att utbudet av träningsmöjligheter blir större.

Framvik utvecklar it-lösningar för utbildning på den snabbt växande marknaden för EdTech (Educational Technology). Företagets unika applikation som gör det möjligt att träna konflikthantering i virtuell verklighet (VR) har redan från starten varit en viktig del av VR Studions erbjudande till kunderna. Bokningstrycket på studion har varit högt och deras engagemang tilltalar Framviks grundare Maria Bauer: ”Vi har mycket gemensamt. I grunden brinner vi starkt för utbildning, och jag gillar VR Studions syn på utbildning som något som skapar delaktighet i samhället. Framvik har arbetat länge med frågan om fredliga och inkluderande samhällen och mot hot och våld. Att utbilda medarbetare i bemötande för att minska konflikter är vårt viktigaste uppdrag!  Dessutom älskar vi alla teknik!”

Sedan starten i februari har drygt 1000 personer provat utbildningsmiljön där användaren placeras i datorsimulerade miljöer och scenarier, och även kan interagera i miljöerna. Kunderna är allt från skolor och socialtjänst till universitet, myndigheter, privata företag och Region Västernorrland.

”Vi visste tidigt att VR Studion var en satsning som låg väldigt rätt i tiden, men utvecklingen har gått snabbare än vad till och med vi vågade drömma om. Det här samarbetet är en milstolpe för oss. Nu kan vi fortsätta att utvecklas med målet att VR Studion och Härnösand ska vara ledande inom utbildning med VR som stöd, säger Ingrid Nilsson, chef för Arbetslivsförvaltningen i Härnösand.”

I dagsläget finns tio scenarier för träning i applikationen, men redan till sommaren 2023 räknar företaget med att ha ytterligare åtta scenarier klara. Alla fokuserar på träning i att hantera situationer där det finns inslag av konflikt, hot eller våld. Samarbetet siktar dock ännu högre. Mängden kunder i Härnösand, och den stora bredden i testpersonernas bakgrund, gör också VR Studion till en viktig partner i utvecklingen av framtida scenarier.

Läs mer här…

2022.11.11 / Om Framvik, Vr-utbildning

Upptäcker och bemöter psykisk ohälsa i skolan

Framvik Produktion AB driver ett nystartat innovativt VR-projekt för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i skolan. Matteusskolan i Norrköping kommun ingår i projektet.

Syftet med VR-projektet är att ta fram utbildningsinsatser så att lärare och elevassistenter tidigt ska kunna upptäcka psykisk ohälsa hos elever. Men det handlar även om hur de bemöter elever som inte mår bra psykiskt. Tanken är att lärare och elevassistenter i en lugn och trygg VR-miljö på sin arbetsplats ska kunna ”kliva in i” verklighetsnära situationer där de får träna på sitt agerande vid olika elevsituationer.

Den 11 november 2022 fanns representanter från Framvik på Matteusskolan för att berätta om projektets upplägg och visa olika VR-miljöer. I nästa steg kommer Framvik tillsammans med medarbetare på Matteusskolan samla in information och ta fram tänkbara scenarier med fokus på psykisk ohälsa hos barn och unga i skolan. Därefter skapas VR-miljön för de elevsituationer projektgruppen väljer att jobba vidare med.

– När vi har kommit i mål ska resultatet redovisas för Vinnova, som är projektets finansiär. Även Skolverket har visat intresse för projektet. Förhoppningsvis ger denna innovation ringar på vattnet, säger Eva Edsgården, rektor på Matteusskolan i Norrköping.

2022.02.02 / Vr-utbildning

Härnösands VR studio använder D-escalator

Framviks VR-träning D-escalator finns nu att använda i VR studion i Härnösands kommun.

VR studion i Härnösand erbjuder en träningsmiljö helt baserad på datorsimulerad verklighet och är ett samarbete mellan Lärcentrum och Technichus science center. Syftet är att kunna erbjuda en helhetsupplevelse till studenter, kunder, samarbetspartners och besökare med behov av virtuella utbildningsmiljöer.

2020.06.09 / Vr-utbildning

Nytt VR-scenario för säkerhetsbranschen

Framvik har utformat ett nytt scenario för väktare, tågpersonal, stationspersonal, ordningsvakter m.fl.
Kontakta oss om du vill veta mer om vårt arbete med säkerhetsbranschen.

Några av våra uppdragsgivare