2020.02.13 / Om Framvik

Nya delägare i Framvik: Sörmlandsfonden

Framvik tar in nya delägare – en av dem är Sörmlandsfonden!

Framvik är stolta och tacksamma över att få in flera nya delägare, tillika investerare, i företaget. En av de nya delägarna är Sörmlandsfonden. De ser stor potential i Framvik som genom ett helt nytt sätt att utbilda inom säkerhet, hot, våld och konflikthantering genom VR-träning, kan komma att förnya en relativt stagnerad bransch.

Kort om Sörmlandsfonden

Sörmlandsfonden är länets nav för aktivt ägarkapital i tillväxtorienterade sörmländska bolag med stora ambitioner. I navet finns även ett uppbyggt sörmländskt affärsängelnätverk med ett 50-tal investerare, som aktivt deltar i verksamheten.

Sörmlandsfonden ägs av Sörmlands Sparbank, Sparbanken Rekarne samt Länsförsäkringar Södermanland. Det egna investerbara kapitalet uppgår till 15 MSEK som tillsammans med affärsängelnätverket och övriga investerare kan växlas upp till omkring 250 MSEK. Saminvesteringar genomförs i bolag som normalt har ett kapitalbehov på 1-5 MSEK. Läs mer här om Sörmlandsfonden.