2022.11.15 / Vr-utbildning

Utbildning i VR växer snabbare än förväntat

”När vi började planera för VR Studion på Technichus hade vi en vision om att bli först i Norrland. Det målet har vi nått. Nu blickar vi framåt och arbetar för att göra Härnösand till ett Mecka inom EdTech – med Framvik får vi en riktigt stark spelare med oss på den resan, säger Marcus Claesson, VD Technichus i Mittsverige AB.”

VR Studion i Härnösand tar nästa steg och inleder ett fördjupat samarbete med snabbväxande EdTech-företaget Framvik. Det fördjupade samarbetet syftar till att göra Framviks applikationer och utbildningsmaterial tillgängligt i VR Studions utbud och tillsammans utveckla nya applikationer till fler målgrupper. VR Studion i Härnösand blev i februari 2022 först i Norrland med en komplett VR-stödd utbildningsmiljö och med Framvik som partner ökar möjligheterna för oss båda att växa genom att utbudet av träningsmöjligheter blir större.

Framvik utvecklar it-lösningar för utbildning på den snabbt växande marknaden för EdTech (Educational Technology). Företagets unika applikation som gör det möjligt att träna konflikthantering i virtuell verklighet (VR) har redan från starten varit en viktig del av VR Studions erbjudande till kunderna. Bokningstrycket på studion har varit högt och deras engagemang tilltalar Framviks grundare Maria Bauer: ”Vi har mycket gemensamt. I grunden brinner vi starkt för utbildning, och jag gillar VR Studions syn på utbildning som något som skapar delaktighet i samhället. Framvik har arbetat länge med frågan om fredliga och inkluderande samhällen och mot hot och våld. Att utbilda medarbetare i bemötande för att minska konflikter är vårt viktigaste uppdrag!  Dessutom älskar vi alla teknik!”

Sedan starten i februari har drygt 1000 personer provat utbildningsmiljön där användaren placeras i datorsimulerade miljöer och scenarier, och även kan interagera i miljöerna. Kunderna är allt från skolor och socialtjänst till universitet, myndigheter, privata företag och Region Västernorrland.

”Vi visste tidigt att VR Studion var en satsning som låg väldigt rätt i tiden, men utvecklingen har gått snabbare än vad till och med vi vågade drömma om. Det här samarbetet är en milstolpe för oss. Nu kan vi fortsätta att utvecklas med målet att VR Studion och Härnösand ska vara ledande inom utbildning med VR som stöd, säger Ingrid Nilsson, chef för Arbetslivsförvaltningen i Härnösand.”

I dagsläget finns tio scenarier för träning i applikationen, men redan till sommaren 2023 räknar företaget med att ha ytterligare åtta scenarier klara. Alla fokuserar på träning i att hantera situationer där det finns inslag av konflikt, hot eller våld. Samarbetet siktar dock ännu högre. Mängden kunder i Härnösand, och den stora bredden i testpersonernas bakgrund, gör också VR Studion till en viktig partner i utvecklingen av framtida scenarier.

Läs mer här…