2022.11.11 / Om Framvik, Vr-utbildning

Upptäcker och bemöter psykisk ohälsa i skolan

Framvik Produktion AB driver ett nystartat innovativt VR-projekt för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i skolan. Matteusskolan i Norrköping kommun ingår i projektet.

Syftet med VR-projektet är att ta fram utbildningsinsatser så att lärare och elevassistenter tidigt ska kunna upptäcka psykisk ohälsa hos elever. Men det handlar även om hur de bemöter elever som inte mår bra psykiskt. Tanken är att lärare och elevassistenter i en lugn och trygg VR-miljö på sin arbetsplats ska kunna ”kliva in i” verklighetsnära situationer där de får träna på sitt agerande vid olika elevsituationer.

Den 11 november 2022 fanns representanter från Framvik på Matteusskolan för att berätta om projektets upplägg och visa olika VR-miljöer. I nästa steg kommer Framvik tillsammans med medarbetare på Matteusskolan samla in information och ta fram tänkbara scenarier med fokus på psykisk ohälsa hos barn och unga i skolan. Därefter skapas VR-miljön för de elevsituationer projektgruppen väljer att jobba vidare med.

– När vi har kommit i mål ska resultatet redovisas för Vinnova, som är projektets finansiär. Även Skolverket har visat intresse för projektet. Förhoppningsvis ger denna innovation ringar på vattnet, säger Eva Edsgården, rektor på Matteusskolan i Norrköping.