2023.07.06 / Om Framvik

Framvik vinner priset EdTech Company of the Year 2023 – Nordics

Framvik, Sveriges ledande utbildningsföretag inom konflikthantering och bemötandeträning, har utsetts till Årets EdTech-företag 2023 i Norden för sin världsunika bemötandeträning i VR (virtual reality) och för att man förändrat branschen på ett avgörande sätt.

Under ledning av Maria Bauer, grundare och VD, driver Framvik utvecklingen inom EdTech framåt. Genom att kombinera innovativ teknik med beteendevetenskap och evidensbaserad kunskap tränas hjärnans förmåga att förstå aggression. VR-simulatorn D-escalator erbjuder en effektiv utbildning för personal bland annat inom socialtjänsten, vård och omsorg och skolan där situationer som omfattar aggression och hot är vanligt förkommande. Tack vare VR-teknik och simulerade, animerade miljöer ges personalen oumbärlig erfarenhet och verktyg för att klara av uppkomna konfliktsituationer.

Så här säger en användare som jobbar inom demensvården: ”Att träna i realistiska miljöer på verkliga scenarier som skapar stress och rädsla stärker förmågan att hantera mina egna reaktioner och att bevara en lågaffektiv respons gentemot min patient.”

Tillämpning i riktiga miljöer har visat D-escalators tydliga förebyggande resultat hos flertalet personalteam som jobbar med patient- och anhöriginteraktioner på sjukhus, vid hembesök och för att identifiera tidiga tecken på psykisk ohälsa i skolan. Som Årets EdTech-företag fortsätter Framvik att driva positiv och teknikdriven förändring på arbetsplatser och att skapa fredliga och inkluderande samhällen.

Framviks CEO Maria Bauer är en framstående våldsexpert med över 30 års yrkeserfarenhet från kriminalvården och omsorgssektorn. Maria är beteendevetare, författare och hon har föreläst för över 200 000 medarbetare om hot och våld på jobbet. Maria Bauer besitter en ovärderlig kunskap som ingen annan i Sverige har.

Maria Bauers arbete har lett till att hon innehar viktiga positioner som styrelseledamot i UN Women Sverige och som utsedd våldsexpert av European Women’s Lobby.

Sagt om Maria: ”Maria Bauer is a rockstar, a magnificent speaker and a caretaker who will change the world.”

Läs mer om utmärkelsen här.