Educations threats and violence

Framviks utbildningsspår anpassas efter era behov. De går att beställa var för sig eller som ett omfattande kompetenspaket.

Innehållet baseras på beteendevetaren och föreläsaren Maria Bauers långa och framgångsrika insatser för att förebygga och hantera konflikter, hot och våld. Hon är Sveriges främsta expert på våld i offentliga miljöer, med över 30 års erfarenhet. Maria Bauer har utbildat fler än 200 000 personer i Skandinavien.
Står ni på tur?

Some of our clients