Nytt om Framvik AB

Här tar du del av det senaste kring Framvik AB. Vi berättar om våra innovationer, satsningar och om våra framgångar med D-escalator. Självklart får du även det senaste om Maria Bauers framgångar inom våra expertområden.

2020.02.17 / Maria Bauer, VINR

Ny bok om VINR – våld i nära relationer

Under 2020 planeras en bok i en av Framviks och Maria Bauers expertområde VINR: Våld i nära relation. Boken ses som en fortsättning på Maria Bauers långa och enträgna arbete inom hot och våld, där hon bland annat erbjuder föreläsningar kring våld i nära relationer.

I boken kommer en fördjupning i definitioner, teorier och det sociala arbetets historia för att förstå och beskriva dagens arbete mot våld i nära relation, VINR och våld mot nära. Boken kommer även att innehålla resonemang om moderna perspektiv på våld och nya vägar att utveckla fler tillvägagångssätt för samhället att hantera dessa problem, som mäns våld mot kvinnor till exempel.

Framviks arbete vilar på en grund av våldsprevention och att förebygga hot och våld. Läs gärna mer om hur bolaget grundades här.

2020.02.13 / Om Framvik

Nya delägare i Framvik: Sörmlandsfonden

Framvik tar in nya delägare – en av dem är Sörmlandsfonden!

Framvik är stolta och tacksamma över att få in flera nya delägare, tillika investerare, i företaget. En av de nya delägarna är Sörmlandsfonden. De ser stor potential i Framvik som genom ett helt nytt sätt att utbilda inom säkerhet, hot, våld och konflikthantering genom VR-träning, kan komma att förnya en relativt stagnerad bransch.

Kort om Sörmlandsfonden

Sörmlandsfonden är länets nav för aktivt ägarkapital i tillväxtorienterade sörmländska bolag med stora ambitioner. I navet finns även ett uppbyggt sörmländskt affärsängelnätverk med ett 50-tal investerare, som aktivt deltar i verksamheten.

Sörmlandsfonden ägs av Sörmlands Sparbank, Sparbanken Rekarne samt Länsförsäkringar Södermanland. Det egna investerbara kapitalet uppgår till 15 MSEK som tillsammans med affärsängelnätverket och övriga investerare kan växlas upp till omkring 250 MSEK. Saminvesteringar genomförs i bolag som normalt har ett kapitalbehov på 1-5 MSEK. Läs mer här om Sörmlandsfonden.

TillbakaNästa