04.

Våld i nära relationer

Föreläsningar och utbildningar inom VINR

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhällsproblem. Ur ett globalt perspektiv är det en av samtidens största problem och det erkänns idag som en kränkning av mänskliga rättigheter. Våra utbildningar är skräddarsydda för er.

Föreläsningarna och utbildningar om våld i nära relationer kan vara såväl korta som långa. De berör bland annat:
Hur kan man förstå våld i nära relation?
Våldets skepnader.
Vem utövar våld och kan man skapa profiler av våldsutövare?
Riskbedömningar för våld.

Framviks utbildningar och föreläsningar, om våld i nära relationer och våld mot kvinnor, bygger på grundaren och föreläsaren Maria Bauers 30-åriga yrkeserfarenhet samt modern forskning och teorier om våld.