Kategori

Okategoriserade

2022.11.22 / Okategoriserade

Vallentuna kommun väljer Framvik

Vallentuna kommun väljer Framviks VR-utbildning för att träna på bemötande vid hotfulla situationer. Utbildningen innehåller verkliga situationer och dialoger som är framtagna av Maria Bauer, specialist inom våld och hot. För ett par veckor sedan bjöd Vallentuna kommun in till en demovisning där medarbetare fick  träna på att bemöta hotfulla individer i VR. Beroende på hur medarbetarna själva reagerade så förändrades också individens respons.

Frida Herman, chef för Barn- och familjeenheten, var en av de som fick träna på en bemötandesituation. ”Att träna sin förmåga i hotfulla situationer är högaktuellt men också en skyddsfaktor för mina medarbetare. Genom att höja kunskapen lär de sig att bemöta olika känslor när de träffar våra kommuninvånare. Genom att prova VR-glasögonen kunde vi också träna vårt agerande i en trygg miljö. Jag hoppas få se mer av denna form av lärande” säger hon. Läs mer här

2022.11.11 / Okategoriserade

Upptäcker och bemöter psykisk ohälsa i skolan

Framvik Produktion AB driver ett nystartat innovativt VR-projekt för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i skolan. Matteusskolan i Norrköping kommun ingår i projektet.

Syftet med VR-projektet är att ta fram utbildningsinsatser så att lärare och elevassistenter tidigt ska kunna upptäcka psykisk ohälsa hos elever. Men det handlar även om hur de bemöter elever som inte mår bra psykiskt. Tanken är att lärare och elevassistenter i en lugn och trygg VR-miljö på sin arbetsplats ska kunna ”kliva in i” verklighetsnära situationer där de får träna på sitt agerande vid olika elevsituationer.

Den 11 november 2022 fanns representanter från Framvik på Matteusskolan för att berätta om projektets upplägg och visa olika VR-miljöer. I nästa steg kommer Framvik tillsammans med medarbetare på Matteusskolan samla in information och ta fram tänkbara scenarier med fokus på psykisk ohälsa hos barn och unga i skolan. Därefter skapas VR-miljön för de elevsituationer projektgruppen väljer att jobba vidare med.

– När vi har kommit i mål ska resultatet redovisas för Vinnova, som är projektets finansiär. Även Skolverket har visat intresse för projektet. Förhoppningsvis ger denna innovation ringar på vattnet, säger Eva Edsgården, rektor på Matteusskolan i Norrköping.

2022.04.25 / Okategoriserade

Framvik uppmärksammas i media.

Södertälje sjukhus har startat upp sin VR träning för medarbetare och VR studion i Härnösand är pionjärer i Norrland.

Se när sjuksköterska skälls ut av anhörig via VR-teknik

VR-studio i Härnösand ska hjälpa till med utbildning

2021.05.07 / Okategoriserade

Swedish Scaleups lyfter Framvik

Framvik var med i Swedish Scaleups Investment Readiness Process (IRP) signerad Björn Larsson.

Det lyfte Framvik och gav företaget väl anpassad och gedigen kunskap samt goda insikter om investeringar.


Se filmen här!

Några av våra uppdragsgivare